Služby

Chov a predaj šteniat

Chov a predaj šteniat je dôležitý proces, ktorý vyžaduje veľkú zodpovednosť a starostlivosť, aby sme zabezpečili, že budúci majitelia dostanú

Uchovnenie psov pre chovateľov

Uchovnenie psov je dôležitým nástrojom pre chovateľov, ktorý im umožňuje zvýšiť kvalitu svojich chovných jedincov a zabezpe

Výcvik a školovanie psov

Výcvik a školovanie psov je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o týchto inteligentných a verných spoločníkov, ktorá im pomáha rozvíjať ich sch

Poradenstvo pre majiteľov psov

Poradenstvo pre majiteľov psov je neoceniteľnou pomocou pri výchove a starostlivosti o psa, ktorá zlepšuje vzťah medzi psom a jeho majiteľom

Účasť na výstavách psov

Účasť na výstavách psov je nielen prezentáciou krásy a kvalít jednotlivých plemien, ale aj skvelou príležitosťou pre majiteľov a chovateľ

Zdravotná starostlivosť pre psy

Zdravotná starostlivosť pre psy zahŕňa pravidelné návštevy u veterinára, vhodnú výživu, dostatok pohybu a starostlivosť o ich